За нас качеството е религия

Овощни дръвчета
ДИРЕКТНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Череши

Кайсии

Сливи

Череши

PAF®

PAS®

CAB 6P

Pr.mahaleb


® Biotree

Черешата е най-динамично развиващия се овощен вид и с най-висока популярност сред овощарите през последните 10 – 15 години в България. Това, най-вероятно дължащо се на относително добрите пазарни цени, както и интензивното търсене на вкусния плод на големи пазари, като Румъния, Русия, страните от бившия СССР, а също така и някои Западно-европейски страни, обуславя и сериозното и засаждане върху все по-големи площи.

Но, ако се абстрахираме от факта, че фермерите, започнаха вече да засаждат череши в почти всички райони на страната, най-добри за черешата си остават: района на Кюстендил, Стара Загора, Пловдив, Сливен, Пазарджик, Сандански, планинските яки на Стара Планина, Казанлък, Карлово , и други, както и последно време в Североизточна България около Силистра, Добрич, Черноморието, за централна Северна България около Ловеч. Голямо предимство е наличието на сортировъчни и охладителни машини, както и хладилна база за съхранението, до транспортиране и логистика.

Череши – Кондюфрут

Кайсии

GF 655/2

Myrobolan 29C

Pr.cerasifera

Кайсията, независимо, че е доста желан за отглеждане последно време овощен вид от българските овощари, за съжаление спецификата му не позволява много и различни по типа и структурата си терени.

Като цяло, два са основните райони за масово отглеждане на кайсия в България, и може би, собствениците на имоти в тези райони, е добре, да пренасочат усилията си за култивиране на кайсия по тези места. Това са: за по-ранно предлагане, района на Петрич и Сандански, и след това основното и най-мащабно съответно – района на Силистра и Добрич.

Кайсии – Кондюфрут

Сливи

GF 655/2

Myrobolan 29C

Pr.cerasifera

Сливата по всяка вероятност е най-лесния и предпочитан за отглеждане овощен вид у нас. Може би, заради дестилационната и приложимост, може би, поради това, че сравнително по-лесно се отглежда от други овощни видове и това, че по-малко претенциозен, обуславя по-засиления интерес от повече овощари в България. Все пак, е добре да се знае, че въпреки добрата приспособимост на сливата, най-подходящи райони и региони за отглеждането и са: Троян, Ловеч, почти всички части на Северна България и най-вече Североизточна, за Южна България – около Сливен, Бургас, Пловдив.

Тук, трябва да се спомене, че ареалът за така наречената японска слива е далеч по-ограничен в сравнение с европейската, предвид факта, че е по-топлолюбива и започва вегитационното си развитие доста по-рано през пролетта.

Сливи – Кондюфрут

Поръчай сега онлайн своя "Наръчник на овощаря" за система UFO

Подробната иформация за системaтa на отглеждане, формировките, и мероприятията свързани с тях.

Ценно ръководство и информация, добивана с опита и годините на най-добрите овощари в България.

Разбери повече!

Свържете се с нас по всякакви въпроси

Свържете се с нас

Свържете се с нас

*