За нас качеството е религия

Овощни дръвчета на едро

Продажби на дребно

Овощния разсадник разполага с 120 дка овощни насаждения от череши, кайсий, сливи, ябълки и круши. Най-голям дял заемат черешите. Начините за предлагане на пресните плодове са:

за едрови клиенти по предварителна заявка; 
за частни клиенти – при наличност на готови набрани плодове
Системата “Набери си сам”.

Сезона започва след 15 май и продължава до края на октомври

Продажби на едро се извършват:

1

При съответната наличност по вид и сорт за текущата година.

2

След поръчка (препоръчително) за следваща година, при избор на вид, подложка и сорт.

3

Единичните цени се договарят в зависимост от подложката, сорта и количеството на посадъчния материал , като договорените цените са от склада на производителя.

4

Издават се всички необходими документи придружаващи овощния посадъчен материал.

Поръчай сега онлайн своя "Наръчник на овощаря" за система UFO

Подробната иформация за системaтa на отглеждане, формировките, и мероприятията свързани с тях.

Ценно ръководство и информация, добивана с опита и годините на най-добрите овощари в България.

Разбери повече!

Свържете се с нас по всякакви въпроси

Свържете се с нас

Свържете се с нас

*